De Oase

Kinderopvang Door Ouders

Inspectierapport KDO De Oase

januari 9, 2019

Het jaarlijkse inspectierapport van KDO De Oase was alleen maar positief! Zie hieronder enkele highlights uit het rapport.

“De draaiouders kennen ieder kind in de groep bij naam en hun persoonlijke bijzonderheden. In het contact met het kind wordt die kennis gebruikt. Kinderen worden persoonlijk en niet allemaal ongeveer op dezelfde manier aangesproken.”

Dlwc1zab

“Deze ochtend hebben (met name de grotere) kinderen lang buiten gespeeld. De allerkleinsten hebben binnen dan even wat meer rust en ruimte.​ De draaiouders maken gebruik van de omgeving om de leefwereld van kinderen te verbreden, in aansluiting op hun interesse. Ze gaan bijvoorbeeld naar de kinderboerderij, en alle kinderen gaan dan mee, vertelt een ouder, de jongsten in een draagzak of de buggy.”

“Activiteiten die aanzetten tot taalverrijking als voorlezen, taalspelletjes, liedjes komen daarnaast meestal dagelijks aan bod.”

Q2-PWsm3

“Draaiouders vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen in de omgang met andere kinderen en draaiouders; ze zijn vriendelijk, luisteren, leven mee, troosten en helpen, reageren passend op emoties van kinderen.”

Samengevat concludeert de toezichthouder naar aanleiding van haar bevindingen tijdens het inspectiebezoek, dat er voldoende aspecten van verantwoorde kinderopvang naar voren zijn gekomen. Wij zijn hier hartstikke trots op!

Bekijk hier het inspectierapport.